Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez operatora strony internetowej www.mdmgreensolution.pl, działającej pod adresem https://mdmgreensolution.pl, zwanej dalej „Stroną”. Polityka ta jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest MDM Green Solution Kafka I Lis Spółka Jawna, ul.Noblistów Śląskich 13, 41–711 Ruda Śląska,  wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS 0001033651 wydany przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy BDO 000598840 / 0001o, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP – oraz REGON – 525171206, zwany dalej „Administratorem”.

 1. Rodzaje i cele przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia korzystania ze Strony oraz świadczenia usług oferowanych przez Administratora za jej pośrednictwem, w tym w szczególności:

 • a) umożliwienia korzystania ze Strony;
 • b) obsługi zamówień na produkty lub usługi oferowane przez Administratora;
 • c) kontaktu z użytkownikami Strony w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania;
 • d) prowadzenia działań marketingowych, w tym przesyłania newsletterów;
 • e) w celu zapewnienia bezpieczeństwa Strony oraz zapobiegania nadużyciom i oszustwom.
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • a) dobrowolna zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu korzystania ze Strony i świadczenia usług przez Administratora;
 • b) realizacja umowy zawartej z użytkownikiem, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej wykonania;
 • c) prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym w szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa Strony oraz prowadzenia działań marketingowych.
 1. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe użytkowników Strony mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz upoważnionym podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy dotyczące przetwarzania.

Scroll to Top