Czyszczenie separatorów i zbiorników

MDM Green Solution wraz z partnerem wykonuje usługi czyszczenia separatorów i zbiorników. Świadczymy pracę na terenie województwa śląskiego, małopolskiego, opolskiego oraz dolnośląskiego. 

Posiadamy specjalistyczny sprzęt, wykwalifikowaną kadrę oraz doświadczenie, które pozwala nam zaoferować Państwu usługi najwyższej jakości. 

Hydrodynamiczna metoda czyszczenia polega na użyciu wody o wysokim ciśnieniu celem usunięcia zalegających zanieczyszczeń zarówno w świetle rur jak i na ich ścianach. Usługa wykonywana jest kompleksowo dla szerokiego zakresu średnic.

OFERUJEMY USŁUGI CZYSZCZENIA:

  • separatorów koalescencyjnych i grawitacyjnych o wszystkich pojemnościach,
  • separatorów tłuszczy tzw. tłuszczowników,
  • osadników, w tym Imhoffa,
  • przepompowni ścieków,
  • wszelkich zbiorników, w tym przeciwpożarowych,
  • zbiorników retencyjnych,
  • rowów melioracyjnych.

Wykonujemy również czyszczenie i udrażnianie kanalizacji ogólnospławnej,  technologicznej, sanitarnej i deszczowej z opcją kamerowania.

Działamy również w sytuacjach awaryjnych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów firma dodatkowo:

  • zakłada bezpłatne książki eksploatacji separatorów, dokonując w nich wpisów w dniu wykonania usługi,
  • pilnuje terminów dokonywania przeglądów i czyszczenia wg wewnętrznego terminarza,
  • pobiera i dostarcza próbki do certyfikowanego laboratorium.

Mamy doświadczenie w wykonywaniu specjalistycznych usług takich jak czyszczenie lakierni przemysłowych, linii lakierniczych, linii fosforanowania żelazowego.

Ponieważ każda instalacja jest indywidualnym rozwiązaniem – my również podchodzimy indywidualnie do każdego zlecenia i zadania. 

Wyceny dokonujemy na podstawie wizji lokalnych, przekazanej dokumentacji zdjęciowej lub kart katalogowych.

„Wytyczne dotyczące postępowania z separatorami wynikają z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska, Ustawy z 7 lipca 1994 – Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.“
Scroll to Top